Uchwała nr 63/2019


2019-08-16
ZG PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT, w dniu 8 września 2019 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie.
I termin - godzina 15:00, II termin - godzina 15:30

Jednocześnie ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:

1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
3. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
9. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTT
10. Wybory uzupełniające do Głównego Sądu Koleżeńskiego
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót