Uchwała nr 62/2019


2019-07-17
ZG PTT zgodnie z § 9.3 pkt 5. Kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT ustala w 2019 roku, w kategorii Dorośli:
obowiązujące tańce basic - Jive w tańcach latynoamerykańskich i Quickstep w tańcach standardowych,
do prezentacji indywidualnych - Rumba w tańcach latynoamerykańskich i Tango w tańcach standardowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


powrót