Uchwała nr 59/2019


2019-06-07
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2019 w stylu STANDARD: parę Klubu GRACJA Zielona Góra Bartosz Lech-Kornelia Kopaczyńska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów .


Załączniki

wniosek B.LECH-K.Kopaczyńska.docx


powrót