Uchwała nr 55/2019


2019-06-06
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2019 w kat. JUNIORII w stylu latynoamerykańskim: parę Klubu Champion Team: Dawid Sokołowski-Weronika Włodarczyk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów .


Załączniki

wniosek KADRA - DS (1).docx


powrót