Uchwała nr 53/2019


2019-06-05
ZG PTT ustala termin egzaminów sędziowskich na dzień 6.09.2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót