Uchwała nr 52/2019


2019-06-04
ZG PTT ustala termin szkolenia sędziowskiego na dzień 7- 8.09.2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót