Uchwała nr 49/2019


2019-05-24
ZG PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych oraz Mistrzostw Polski w Show Polskiego Towarzystwa Tanecznego Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach w dniu 12 października 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Uchwala_Formacje.zip


powrót