Uchwała nr 48/2019


2019-05-17
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas C,B i A Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Białobrzegach w dniu 12 października 2019 zgodnie z załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin PK C,B,A PTT.doc
Regulamin Puch Klas ABC 2019 -1.doc


powrót