Uchwała nr 47/2019


2019-05-17
ZG PTT zatwierdza regulamin Polish Open Championships PTT WDC AL - Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego WDC AL oraz POCH Pro Am na 2019 rok, który odbędzie się w dniach 7-9.06.2019, w Karpaczu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. regulamin POCH PTT (1).doc
Regulamin POCH 2019 WDC ostateczny.docx
Regulamin Pro-Am POCH 7-8.06. 2019 Karpacz ostateczny.docx


powrót