Uchwała nr 45/2019


2019-05-07
W związku z realizacją turnieju tańca towarzyskiego Wika Cup w okręgu Warmińsko-Mazurskim uznanym jako okręg zagrożony Zarząd Główny PTT postanawia podwoić możliwe do uzyskania punkty PREMIUM za start w konkurencjach dla klas F, E, D, C.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Wika Cup uzasadnienie.docx


powrót