Uchwała nr 43/2019


2019-05-01
Zarząd Główny PTT zatwierdza sprawozdanie ZG PTT za okres sprawozdawczy zawarte w załączniku nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Sprawozdanie ZG PTT 2018.docx


powrót