Uchwała nr 148/2015


2015-10-30
ZG PTT zobowiązuje Sędziego Głównego wraz z Komisją Sędziowską AMP w 2015 roku do przeklasyfikowania par finałowych posiadających kl.A, a reprezentujących poziom klasy międzynarodowej, do klasy S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


Załączniki

Uzasadnienie uchwały ZG PTT nr 148.pdf


powrót