Uchwała nr 147/2015


2015-10-30
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej oraz skład Komisji Skrutacyjnej na finał GPP w Warszawie, w dniach 11-12. grudnia 2015 r. wg. poniższych zestawień.

Sędzia Główny Janusz Biały

1. Jawor Barbara
2. Kałmuczak Grzegorz
3. Depta Grzegorz
4. Lewandowski Bernard
5. Wójtowicz Wojciech
6. Zaliński Antoni
7. Smoroń Stanisław
8. Górski Marek
9. Berkowicz Adam

Sędzia rezerwowy: Dragan Dariusz

Komisja skrutacyjna
1. Słomka-Łabanowska Izabela
2. Onoszko Marek
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


Załączniki

Uzasadnienie Uchwały ZG PTT nr 147.pdf


powrót