Uchwała nr 146/2015


2015-10-30
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Skrutacyjnej na Mistrzostwa Klas CBA w Łomiankach 7-8 listopada 2015r w osobach:
1. Ewa Gardyańczyk Wojnowska,
2. Zenon Gardyańczyk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


powrót