Uchwała nr 144/2015


2015-10-22
ZG PTT zatwierdza II termin obowiązkowego szkolenia sędziowskiego, które odbędzie się 24 października 2015 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZG PTT, przy ul. Ofiar Dąbia 4 o godz. 10.00. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót