Uchwała nr 143/2015


2015-10-22
ZG PTT postanawia zatwierdzić dwuosobową Komisję Skrutacyjną na Mistrzostwach Klas CBA w Łomiankach w dn. 7,8 listopada 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót