Uchwała nr 141/2015


2015-10-22
ZG PTT do czasu uruchomienia Forum Seniorów na oficjalnej stronie PTT,
zatwierdza Forum Seniorów w formie zaproponowanej przez komisję ds. Ruchu Seniorów i Hobby, oraz wyraża zgodę na umieszczenie linku do strony Forum w zakładce Tancerz Senior i Hobby. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót