Uchwała nr 135/2015


2015-10-15
ZG PTT postanawia zmienić treści uchwały ZG PTT nr 58/2014 r z dnia 20 maja 2014 r. w taki sposób, że zatwierdza następujący skład Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów:
1. Janusz Biały –Przewodniczący
2. Marta Błach –Sekretarz
3. Patrycja Kuszpit-Bachar
4. Agnieszka Bajda
5. Katarzyna Kozłowska
6. Dorota Englert-Dudek
7. Marcin Kiszteliński
8. Paweł Łyczko
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót