Uchwała nr 134/2015


2015-10-15
Zarząd Główny PTT zatwierdza terminy egzaminów sędziowskich i skrutinerskich w Krakowie na dni 17 i 18 grudnia 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


powrót