Uchwała nr 131/2015


2015-10-15
ZG PTT postanawia ustalić cenę za jaką sprzedaje książeczki startowe do Okręgów w wysokości 2 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.


powrót