Uchwała nr 129/2015


2015-10-15
ZG PTT zatwierdza kandydaturę pana Piotra Lewandowskiego na Przewodniczącego Komisji ds. ProAm. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót