Uchwały

Szukaj uchwał


Znaleziono 666 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2015-12-11 | Numer uchwały: 192/2015
Zasady Kwalifikacji do Mistrzostw Polski PTT
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-09 | Numer uchwały: 196/2015
Zatwierdzenie p. Leszka Lewandowskiego jako sędziego punktującego na Finale Grand Prix
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-06 | Numer uchwały: 190/2015
Wynagrodzenie za usługę filmowania i przygotowania filmu w jakości DVD z Kongresu Sędziowskiego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-05 | Numer uchwały: 191/2015
Regulaminy Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 189/2015
Zgoda na zorganizowanie turnieju w Toruniu w dniu 19 grudnia 2015 r.
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 188/2015
Regulamin GPP PTT
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-04 | Numer uchwały: 187/2015
Zapłata za moduły korespondencji seryjnej i forum wewnętrznego w CBD
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-03 | Numer uchwały: 185/2015
Opłata za wdrożenie i nadzorowanie modułu w CBD PTT/ wyniki TT i GPP
więcej >
Data uchwalenia: 2015-12-02 | Numer uchwały: 186/2015
Zakup pucharów dla kategorii Seniorów na finał GPP
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-29 | Numer uchwały: 184/2015
Dofinansowanie Finałowego Turnieju Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 183/2015
Zmiana treści zapisu pkt.8.4-Przepisów STT PTT
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 182/2015
Regulamin Finałowego Turnieju Grand Prix Polski PTT
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-27 | Numer uchwały: 181/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-21 | Numer uchwały: 180/2015
Połączone Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-19 | Numer uchwały: 179/2015
Poszerzenie składu Komisji ds W i O
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-19 | Numer uchwały: 178/2015
Uprawnienia sędziowskie WDC
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 177/2015
Nadzwyczajny Walny Zjazd Kraków, 18-12-2015
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 176/2015
Aktualizacja Cennika PTT na rok 2016
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 175/2015
Ursynowski Master Dance Cup 2015
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 173/2015
Zatwierdzenie organizacji połączonych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego i Łódzkiego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 172/2015
Regulamin pracy Komisji Dyscyplinarnej ds. Sportowej Rywalizacji Tanecznej,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-16 | Numer uchwały: 171/2015
Skład komisji sędziowskiej na MP PTT w SHOW
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 170/2015
Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 169/2015
zapis w przepisach STT
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 168/2015
Wejście w system PREMIUM,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 167/2015
Wejście w system PREMIUM par okręgowych klas Silver i Gold
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 166/2015
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem okręgowych działań rekreacyjnych,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 165/2015
Klasy rekreacyjne Brąz , Srebro, Złoto
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 164/2015
Repertuar tańców obowiązkowych klasy H i G
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 163/2015
Ranking Polskiego Towarzystwa Tanecznego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 162/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Wyróżnień i odznaczeń,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 161/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Porozumień z innymi organizacjami
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 160/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Rozwoju Ruchu Tanecznego
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 159/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 158/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Formacji Tanecznych,
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 157/2015
Regulamin pracy Komisji ds. Freestyle
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 156/2015
Regulamin pracy Komisji PTT ds. GPP
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-13 | Numer uchwały: 155/2015
Zmiana nazwy regulaminu Komisji problemowych
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-10 | Numer uchwały: 154/2015
Poszerzenie składu sędziowskiego na MP w 10 t i AMP 2015
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-10 | Numer uchwały: 153/2015
wybór Komisarza na MP - Kraków, 11.11.2015 p. A.Smoroń
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-08 | Numer uchwały: 152/2015
skład komisji sędziowskiej i skrutacyjnej 11.11.2015 kRAKÓW
więcej >
Data uchwalenia: 2015-11-06 | Numer uchwały: 151/2015
Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego w formule otwartej
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 150/2015
działania promocyjne kategoria pow.15 lat klasa F
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 149/2015
możliwość klasyfikowania nowych par pow. 15 lat bezpośrednio do klasy E - do 30 listopada 2015 r.
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 148/2015
Przeklasyfikowanie par do kl. S na AMP
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 147/2015
skład Komisja Sędziowska i Skrutacyjna Finał GPP 2015
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 146/2015
skład Komisja Skrutacyjna MP PTT Klas CBA 2015
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-30 | Numer uchwały: 145/2015
Cennik PTT na rok 2016
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-22 | Numer uchwały: 144/2015
Szkolenie sędziowski - II termin 2015 r.
więcej >
Data uchwalenia: 2015-10-22 | Numer uchwały: 143/2015
dwuosobowa Komisja Skrutacyjna na MP PTT Klas CBA 20115
więcej >