Uchwała nr 31/2020


2020-05-15
ZG PTT wyraża zgodę na organizację Mistrzostw Klas C, B, A, i Pucharu Klas F, E, D, w kategoriach Seniorów w terminie 27.06.2020. Zgoda warunkowana jest decyzją władz krajowych odnośnie organizacji imprez.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek nr. 2 o podjęcie uchwały - zmiana terminu MK i PK w kat. Seniorów (1).docx
Załącznik do wniosku nr. 2.pdf


powrót