Uchwała nr 30/2020


2020-05-15
ZG PTT wyraża zgodę na organizację Grand Prix Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Błonie w terminie 15.08.2020. Zgoda warunkowana jest decyzją władz krajowych odnośnie organizacji imprez.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek nr. 1 o podjęcie uchwały - zmiana terminu GPS w Błoniach.docx
Załącznik do wniosku nr.1.pdf


powrót