Uchwała nr 18/2020


2020-02-13
ZG PTT ustala termin egzaminów sędziowskich na dzień 03.09.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót