Uchwała nr 17/2020


2020-02-13
ZG PTT odwołuje realizację Polish Open Championshis w terminie 5-6-7.06.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót