Uchwała nr 16/2020


2020-02-13
ZG PTT zatwierdza Ranking Sportowy PTT, obowiązujący na rok 2020, zgodnie z tabelą i jej opisem, zawarty w załączniku, tym samym ustanawia osobny ranking dla par w stylach oraz w kombinacji 10 tańców.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót