Uchwała nr 14/2020


2020-02-13
ZG PTT ustala następujący terminarz posiedzeń ZG PTT oraz szkolenia sędziowskiego PTT na rok 2020 ( miejsce do ustalenia w terminie późniejszym):
II posiedzenie ZG PTT w dniu 15.05.2020 r.
III posiedzenie ZG PTT w dniu 04.09.2020 r.
IV posiedzenie ZG PTT - termin do ustalenia
Szkolenie sędziowskie w dniach 05/06.09.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót