Uchwała nr 13/2020


2020-02-13
ZG PTT zobowiązuje okręgi PTT do przeprowadzenia Walnych Sprawozdawczych Zebrań za rok 2019 w terminie do 30.04.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót