Uchwała nr 12/2020


2020-02-13
ZG PTT ustala termin WZS PTT na dzień 16 maja 2020 r. I termin o godz.12:00, II termin o godz. 12:30. Miejsce oraz porządek obrad zostanie ustalony do dnia 31.03.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót