Uchwała nr 10/2020


2020-02-13
ZG PTT zatwierdza porządek obrad przedstawiony w formie elektronicznej na niniejszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót