Uchwała nr 29/2020


2020-03-14
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych oraz Regulamin Mistrzostw Polski w Show Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3.04.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Glosowanie.zip


powrót