Uchwała nr 28/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Mistrzostwa Klas ABC, które odbędą się 7-8.03.2020 r. w Zielonej Górze, zgodnie z listą:

Grzegorz Depta -Sędzia Główny

1. Barbara Jawor- wielkopolskie
2. Dominika Leszczyńska - śląskie
3. Irena Stachura - zachodniopomorskie
4. Andrzej Łaszczuk - zachodniopomorskie
5. Andrzej Mierzejewski - dolnośląskie
6. Grzegorz Kijkowski - dolnośląskie
7. Marcin Zawiślak - lubuskie
8. Andrzej Suchocki – małopolskie
9. Waldemar Ziomek - wielkopolskie

Skrutinerzy:

1. Agnieszka Bajda
2. Małgorzata Kocińska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie sedz. M KLAS 2020.doc


powrót