Uchwała nr 27/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza regulamin turnieju Mistrzostw Polski PTT ProAm w Ożarowie Mazowieckim w dn.4-5.04.2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Do_glosowania_ZG_PTT.zip


powrót