Uchwała nr 26/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza regulamin turnieju WDC AL PTT Be Ready Master Cup w Ożarowie Mazowieckim w dn.4-5.04.2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Glosowanie_WDC_AL_PTT_4-5042020.zip


powrót