Uchwała nr 25/2020


2020-03-01
ZG PTT zatwierdza Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego 03.04.2020 w Ożarowie zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Do_glosowania_AMP_PTT_3042020.zip


powrót