Uchwała nr 6/2020


2020-01-31
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas A,B i C Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin MK A,B i C PTT 2020.doc
Regulamin Mistrzostw Klas A,B i C.doc


powrót