Uchwała nr 5/2020


2020-01-24
ZG PTT postanawia zakupić książeczki startowe i książeczki sędziowskie w ilości 1000+100 zgodnie z ofertą Introligatornia Tadeusz Piotrowski z Elbląga za kwotę do 6500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - książeczki 2020.docx
Oferta_Introligatornia.pdf


powrót