Uchwała nr 4/2020


2020-01-20
ZG PTT zatwierdza regulamin turnieju tańca World Cup PTT WDC AL Balroom & Latin Stardance Festival w dniu 14 marca 2020 roku, w Jelczu-Laskowice.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

REGULAMIN TURNIEJU Stardance Festival & World Cup WDC AL. - 14.03.2019 - Last..doc


powrót