Uchwała nr 3/2020


2020-01-16
ZG PTT zatwierdza zmianę treści punktu 4.1.5 w Regulaminie Grand Prix Seniorów PTT "Nową klasę otrzymuje 15% (w zaokrągleniu w górę) najlepszych par uczestniczących w cyklu rankingowym, minimum zwycięzca cyklu."
na "Nową klasę otrzymuje 15% (w zaokrągleniu w górę) najlepszych par spośród tych, które uczestniczyły w co najmniej 2 turniejach w cyklu rankingowym, minimum zwycięzca cyklu".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.


Załączniki

Seniorzy - zmiana pktu Regulaminu GPS 2020 - wniosek o podjęcie uchwały.docx


powrót