Uchwała nr 2/2020


2020-01-08
ZG PTT zatwierdza zasady rozgrywania i kwalifikacji par do Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj. uchw. Kwalifik. Reg. do MP 2020.doc
System kwalifikacji do Mistrzostw Polski od 01.01.2020.doc


powrót