Uchwała nr 1/2020


2020-01-08
ZG PTT zg. z § 9.3 pkt 5. Kwalifikacji par do Mistrzostw Polski PTT ustala w 2020 roku w Kategorii Dorośli następujące tańce do indywidualnych prezentacji: Pasodoble w tańcach latynoamerykańskich oraz Foxtrot w tańcach standardowych. Obowiązujące tańce basic to Cza cza cza w tańcach latynoamerykańskich oraz Walc angielski w tańcach standardowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek podj. uchw. taniec 2020.doc


powrót