Uchwała nr 103/2019


2019-12-28
ZG PTT zatwierdza Listę Sędziów oraz Listę Skrutinerów na rok 2020 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr....LISTA SEDZIÓW 2020.doc
Zał. nr 1 Lista_Sedziow_PTT_na_2020_rok.pdf
Zał. nr 2 Lista_Skrutinerow_na_2020_rok.pdf


powrót