Uchwała nr 102/2019


2019-12-24
ZG PTT postanawia opłacić fakturę 11/11/2019 w wysokości 1476 zł, dla Silene Group, Brzozowska 3/22, 35-505 Rzeszów NIP: 7342692306 za utrzymanie serwera oraz serwera pocztowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

serwer.docx


powrót