Uchwała nr 101/2019


2019-12-12
ZG PTT na podstawie Przepisów Sędziowskich STT PTT Rozdział II pkt 4, na wniosek Komisji ds Sędziów i Skrutinerów dopuszcza do egzaminów sędziowskich w trybie nadzwyczajnym następujące osoby:
Na kat I
1. Vladimir Sharapov
2. Natalia Głębocka
3. Katarzyna Florczuk

Na kat II
1.Agnieszka Krupa
2.Jacek Krupa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały tryb nadzwyczajny 2019.doc


powrót