Uchwała nr 98/2019


2019-11-09
ZG PTT postanawia podpisać kontynuację umowy z Play na dostarczanie usług telekomunikacyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

kontynuacja Play 2019.doc


powrót