Uchwała nr 96/2019


2019-11-06
ZG PTT zatwierdza zmianę sędziego w składzie komisji sędziowskiej na Mistrzostwach Polski PTT w stylu latynoamerykańskim, które odbędą się w dniach 16-17.11.2019 r. w Zielonej Górze z Justinas Duknauskas na Nicole Cutler.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

MP Latin 2019 sedziowie zmiana.doc


powrót