Uchwała nr 90/2020


2020-11-27
ZG PTT nominuje p. Konrada Buczmę na Sędziego Głównego Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwach Polski w 10 Tańcach, rozgrywanych w Bełżycach w dn. 28 listopada 2020 r.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędzia Główny 10T Bełżyce.docx


powrót