Uchwała nr 89/2020


2020-11-26
ZG PTT postanawia zakupić statuetki i dyplomy dla par kategorii seniorów, w ramach nagród za roczny cykl GPS PTT na turniej finałowy w Poznaniu, w kwocie do 3 000 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

iu_-_wniosek_o_podj�cie_uchwa�y (1).docx


powrót