Uchwała nr 88/2020


2020-11-18
ZG PTT ustala następujący sposób doboru Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwach Polski w 10 Tańcach, rozgrywanych w Bełżycach w dn. 28 listopada 2020 r.
1. Zarządy Okręgów delegują 1 sędziego kat.1 w terminie do dn. 21 listopada 2020 r.
2. Komisję skrutacyjną tworzą Jerzy Zieliński i Agnieszka Zielińska

Koszt przejazdu sędziów polskich pokrywa Zarząd Główny.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędziowie 10T Bełżyce.docx


powrót